Ψίθυροι νιότης

Ποιήματα

10,00 8,00

978-960-640-057-5

10,00 8,00

Σε απόθεμα

Διαθέσιμο επίσης στους παρακάτω ιστότοπους:

Περνούν τα χρόνια και συσσωρεύονται οι πράξεις που δεν έγιναν, οι σκέψεις που δεν εκφράστηκαν, οι έρωτες που δεν καρποφόρησαν, οι ελπίδες που μαράθηκαν, τα ταξίδια που δεν πραγματοποιήθηκαν. Μνήμη και Λήθη.

Παρατηρήσαμε με προσοχή τα φυσικά φαινόμενα κι ανακαλύψαμε τους αντικειμενικούς νόμους που περίπου ισχύουν. Επί των πονεμένων ερώτων.

Κάθε λέξη και ένας όμορφος χρησμός, κάθε λέξη και ένας άλυτος γρίφος. Κάθε ματιά και ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα, κάθε ματιά και μια απόλυτη καταστροφή. Οι αμαρτίες μας; Όσες και οι αρετές μας. Μικροί στοχασμοί.

Βρέθηκαν δείγματα και μείγματα δράσεων, αντιδράσεων, αποδράσεων, επιδράσεων και πολλά άλλα φτιασιδώματα και στολίσματα. Χωρίς όνομα.

Εν κατακλείδι το Επίμετρο: Εσύ το δρόμο σου τραβάς. Και μιλάς για τα παλιά.

 

Οι Ψίθυροι νιότης διαγράφουν κυκλικές τροχιές στο αέναο ταξίδι της ύπαρξης.

Ο Μάξιμος Αλυγιζάκης διετέλεσε πανεπιστημιακός δάσκαλος στη Γενεύη (διαδοχικά στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο Παγκοσμίων Σπουδών) για πάνω από 35 χρόνια. Δίδαξε πολιτικές επιστήμες και κοινωνιολογία, με κύριο αντικείμενο τις σύγχρονες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Από τα τέλη της δεκαετίας 2010 ασχολείται πιο συστηματικά με την ποιητική δημιουργία. Έργα του είναι: Περί ορατών και αοράτων (Ιωλκός, 2019), Ψίθυροι νιότης (Ιωλκός, 2021), Οι Δον Κιχώτες του χρόνου (Ρώμη, 2023).

***

Maximos Aligisakis a été enseignant universitaire à Genève (suc­ces­sivement au Département de Science Politique, à l’Institut Européen, au Global Studies Institute) pendant plus de 35 ans. Il a enseigné la science politique et la sociologie, avec comme objet principal d’étude les évolutions contemporaines sur le continent européen. Depuis la fin des années 2010, il se consacre plus systématiquement à la création poétique. Ses œuvres (en grec) sont: Visibles et invisibles (Iolkos, 2019), Murmures de jeunesse (Iolkos, 2021), Les Don Quichottes du temps (Romi, 2023).