Ξενάκης, Αντώνης

Ο Αντώνης Ξενάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1978. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και στο London School of Economics. Δικηγορεί στην Αθήνα από το 2004.

Βιβλία που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο:

Φίλτρα

4