Ταστσόγλου-Κοκκίνου, Μαρία

Η Μαρία Ταστσόγλου-Κοκκίνου γεννήθηκε από γονείς Μικρασιάτες, το Βασίλειο Ταστσόγλου και την Αγλαΐα Καρτζόγλου, τον Απρίλιο του 1937, στην προσφυγοσυνοικία της Νίκαιας. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να είναι μόνιμα εγκατεστημένη στη Νίκαια.

Βιβλία που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο:

Φίλτρα

4