Δήμου-Χωνιανάκη, Ελευθερία

Η Ελευθερία Δήμου-Χωνιανάκη γεννήθηκε στη Θεσ­σαλονίκη, όπου και τελείωσε τις γυμνασιακές της σπουδές. Είναι πτυχιούχος Γεωλογίας-Ορυκτολογίας του Πανεπιστημίου Βρυξελλών και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ακολούθως εργάστηκε ως ερευνήτρια σε μεγάλο Γεωλογικό Ινστιτούτο στην Αθήνα, απ’ όπου και συνταξιοδοτήθηκε. Παράλληλα με τη συγγραφή επιστημονικών συγγραμμάτων, έχει εκδώσει και λογοτεχνικά βιβλία.

Βιβλία που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο:

Φίλτρα

4