Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ.

Ο Αλέξιος Γ. Κ. Σαββίδης (Αθήνα, 1955) είναι καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών και Βυζαντινών Χρόνων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Καλαμάτα). Την περίοδο 1985-2001 υπήρξε ερευνητής στο Κέντρο (Ινστιτούτο) Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Αθήνα), ενώ το 2001 εξελέγη Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών/ Ρόδος), όπου το 2005 έγινε Καθηγητής. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, ενώ είναι επιμελητής έκδοσης ειδικού βυζαντινολογικού περιοδικού (Βυζαντινός Δόμος) καθώς και βυζαντινολογικού προσωπογραφικού λεξικού (Εγκυκλοπαιδικό Προσωπογραφικό Λεξικό Βυζαντινής Ιστορίας και Πολιτισμού), των εκδόσεων Ιωλκός, με διεθνείς συμμετοχές και παράλληλη αγγλική έκδοση στον επιφανή βελγικό εκδοτικό οίκο Brepols.

Πέρα από το πλούσιο ιστορικό ερευνητικό/συγγραφικό του έργο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (με βιβλία, μονογραφίες και μελέτες-άρθρα καθώς και με συνεργασίες σε διεθνούς κύρους εγκυκλοπαιδικά έργα όπως την Encyclopaedia of Islam, την Encyclopaedia of the Crusades και το Lexikon der Byzantinistik), έχει ασχοληθεί επί δεκαετίες με ζητήματα ερμηνείας της έντεχνης μουσικής και έχει κατά τα τελευταία χρόνια συγγράψει βιβλία και άρθρα γύρω από ποικίλα μουσικολογικά ζητήματα.

Βιβλία που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο:

Φίλτρα

4