Κόρακα, Βασιλεία

Εκ Θεσσαλονίκης ορμώμενη η Βασιλεία Κόρακα μεγάλωσε κι έζησε στην πόλη των Αθηνών. Μετά τις σπουδές της (πτυχίο Ελληνικής και Γαλλικής Φιλολογίας) στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών διορίστηκε καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης. Όμως, το ζωηρό της ενδιαφέρον για την έρευνα την οδήγησε στη συνέχιση των σπουδών της στη Γαλλία όπου απέκτησε και μεταπτυχιακό τίτλο Mastère 2 και διδακτορικό δίπλωμα στη Συγκριτική Φιλολογία. Τα έργα της, κυρίως λογοτεχνικά δοκίμια, άρθρα και ποιητικές μεταφράσεις Γάλλων κι Ελλήνων συγγραφέων, στρέφονται στις γόνιμες προσεγγίσεις ποίησης και φιλοσοφίας.

Βιβλία που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο:

Φίλτρα

Κλείσιμο

Φίλτρα

4