Παντελή, Θεοφανώ Α.

Η Θεοφανώ Α. Παντελή γεννήθηκε το 1974 στην Αθήνα. Πτυχιούχος Γαλλικής Φιλολογίας (Universite de Bourgogne-France) και κάτοχος Μεταφραστικού Διπλώματος (Universite Paris-Nord 13). Πτυχιούχος, επίσης, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης με κατεύθυνση τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και την Έρευνα.

Εργάστηκε ως καθηγήτρια της Γαλλικής Γλώσσας σε Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών και εξακολουθεί να διδάσκει.

Βιβλία που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο:

Φίλτρα

Κλείσιμο

Φίλτρα

4