Καραγιάννης, Τάσος Δ.

Ο Τάσος Δ. Καραγιάννης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και διδάσκει στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει ασχοληθεί ερευνητικά με την οικονομική και κοινωνική ζωή στην αρχαία Ελλάδα και έχει δημοσιεύσει πολλές σχετικές εργασίες σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά. Είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην περιοχή Παναγίτσα της Αίγινας.

Βιβλία που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο:

Φίλτρα

4